ωλένια νευρίτιδα χειρουργός ορθοπαιδικός ντούσης διονύσης άλιμος

Ωλένια νευρίτιδα

Η ωλένια νευρίτιδα είναι η πάθηση που προκύπτει από την πίεση και την παγίδευση του ωλένιου νεύρου στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα, καθώς αυτό διέρχεται από το βραχίονα, μέσα από την ωλένια αύλακα και προς το αντιβράχιο.

Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν ωλένια νευρίτιδα;

Κατά την πορεία του στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα, το ωλένιο νεύρο μπορεί να δεχθεί πίεση  και να δυσλειτουργεί είτε λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων, ειτε λόγω αυξημένης καταπόνησης του αγκώνα και του άνω άκρου.

Για παράδειγμα η κύρια αιτία που το ωλένιο νεύρο παγιδεύεται μέσα στους καμπτήρες μύες του αντιβράχιου είναι η υπερχρήση του άνω άκρου και συγκεκριμένα οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις έκτασης και κάμψης του αγκώνα που αφορά κυρίως χειρωνακτικά επαγγέλματα ή η συνεχής κάμψη του αγκώνα που αφορά επαγγέλματα γραφείου. Άλλες αιτίες που ευθύνονται για την ωλένια νευρίτιδα είναι η συμπίεση του αγκώνα κατά τη νυκτερινή κατάκλιση ή η παραμόρφωση του αγκώνα σε αυξημένη βλαισότητα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις για την ωλένια νευρίτιδα είναι δυνατό να ευθύνεται η ύπαρξη οστεόφυτων ή γαγγλίων στην ωλένια αύλακα ή ακόμη και η πλημμελής πώρωση καταγμάτων.

Ωλένια νευρίτιδα : Ποιους αφορά;

Η ωλένια νευρίτιδα είναι η 2η σε συχνότητα συμπιεστική νευροπάθεια του άνω άκρου μετά το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Περίπου 10-15% των ενηλίκων θα εμφανίσουν κάποια περίοδο της ζωής τους, παροδικά συμπτώματα μουδιάσματος στο μικρό δάκτυλο και το έσω χείλος του χεριού κατά τη νύχτα. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση στη συχνότητα της, που ίσως έχει να κάνει με τη χρόνια χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (πληκτρολόγηση) και την παρατεταμένη παραμονή του αγκώνα σε κάμψη πάνω στο γραφείο.

Η πάθηση εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα και στα δύο φύλα.

Ωλένια νευρίτιδα : Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα;

Το κυριότερο σύμπτωμα είναι το μούδιασμα στο μικρό δάκτυλο, τον παράμεσο και το έσω χειλος  του αντιβραχίου, το οποίο εντείνεται όταν ο αγκώνας βρίσκεται σε μεγάλη κάμψη, όπως με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της ημέρας ή τον ύπνο με τον αγκώνα σε κάμψη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε προχωρημένο στάδιο η ωλένια νευρίτιδα είναι δυνατό να προκαλέσει απώλεια μυϊκής δύναμης, με συνέπεια την πτώση αντικειμένων. Εάν ο ασθενής παραμελήσει την πάθηση προκαλείται μόνιμη βλάβη στο νεύρο.

Ωλένια νευρίτιδα : Πώς γίνεται η διάγνωση;

Ο ορθοπεδικός καταγράφει λεπτομερώς το ιστορικό σας προκειμένου να διαπιστώσει τον ακριβή χρόνο έναρξης και την ένταση των συμπτωμάτων και στη συνέχεια προχωρά σε κλινική εξέταση.

Η κλινική εξέταση για την ωλένια νευρίτιδα περιλαμβάνει:

 • έλεγχο μέσω ψηλάφησης για ογκίδια ή μάζες
 • εκτίμηση της αισθητικότητας του άνω άκρου
 • έλεγχο του εύρους των κινήσεων
 • ειδικά τέστ (δοκιμασία κάμψης του αγκώνα, Tinel sign, Froment sign, Jeanne sign, Wartenberg sign, Masse sign, Pollocks test κλπ)
 • έλεγχο της κινητικότητας και της μυϊκής ισχύος του άνω άκρου

Μετά την κλινική εξέταση ο γιατρός θα σας παραπέμψει για εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • ακτινογραφίες στην περιοχή του αγκώνα, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης οστεόφυτων ή γαγγλίων.
 • Ηλεκτρομυογράφημα και Ταχύτητες Αγωγιμότητας για να διαπιστωθεί ο βαθμός βλάβης του νεύρου και τα σημεία που παγιδεύεται.

Ωλένια νευρίτιδα : Διαφορική διάγνωση

Τα συμπτώματα που παρουσιάζει η ωλένια νευρίτιδα μοιάζουν με τα συμπτώματα των ακόλουθων παθήσεων για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή:

 • πίεση ωλένιου νεύρου περιφερικότερα, στο σωλήνα του Guyon
 • αυχενική δισκοπάθεια
 • σύνδρομο θωρακικής εξόδου
 • νόσος του περιφερικού κινητικού νευρώνα
 • έρπης ζωστήρας στο ωλένιο νεύρο
 • σκλήρυνση κατά πλάκας

Ωλένια νευρίτιδα: Θεραπεία

Η θεραπεία που θα επιλεγεί για να αντιμετωπιστεί η ωλένια νευρίτιδα εξαρτάται από την αιτία πρόκλησης, την ηλικία που βρίσκεται ο ασθενής και το βαθμό βλάβης του ωλένιου νεύρου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συντηρητική θεραπεία έχει άριστα αποτελέσματα. Εάν όμως η ωλένια νευρίτιδα έχει παραμεληθεί και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο τότε η αντιμετώπισή της γίνεται χειρουργικά.

Ωλένια νευρίτιδα: Συντηρητική θεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:

 • Αποχή από επιβαρυντικές δραστηριότητες.
 • Ακινητοποίηση με χρήση ειδικού νάρθηκα που θα κρατά τον αγκώνα σε ήπια έκταση κατά τον ύπνο.
 • Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά.
 • Πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Ωλένια νευρίτιδα: Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. Ο φυσικοθεραπευτής σε συνεργασία με τον ορθοπεδικό θα εφαρμόσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας ώστε να:

 • χαλαρώσουν οι μύες και να ελαχιστοποιηθούν τα συμπτώματα
 • να ενδυναμωθούν οι μύες που έχουν ατροφήσει
 • να βελτιωθεί το εύρος της κίνησης
 • να σας διδάξει με ποιον τρόπο δε θα επιβαρύνετε το χέρι

Ωλένια νευρίτιδα: Χειρουργική αντιμετώπιση

Στην περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία δεν φέρει αποτέλεσμα τότε προχωρούμε σε χειρουργική επέμβαση. Ο χειρουργός προβαίνει στην αποσυμπίεση του ωλένιου νεύρου κατά μήκος της πορείας του και στη διάνοιξη της ωλένιας αύλακας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιθανό να προχωρήσει σε πρόσθια μεταφορά του ωλένιου νεύρου προκειμένου να μην δέχεται πιέσεις κατά την κάμψη του αγκώνα. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες χειρουργικές τεχνικές ειναι οι εξής:

 • Αποσυμπίεση του ωλενίου νεύρου στην πορεία του στο έσω χείλος του αγκώνα χωρίς μεταφορά του. Είναι η μέθοδος εκλογής για την πλειονότητα των περιπτώσεων, καθ’ ότι επιτυγχάνει παρόμοια αποτελέσματα με λιγότερες επιπλοκές από τις υπόλοιπες τεχνικές.
 • Αποσυμπίεση και πρόσθια μεταφορά του ωλενίου νεύρου στον αγκώνα, υπό τους καμπτήρες μύες του αντιβραχίου.
 • Αποσυμπίεση και πρόσθια μεταφορά του νεύρου υποδορίως.
 • Αποσυμπίεση και πρόσθια μεταφορά του νεύρου με ταυτόχρονη έσω επικονδυλεκτομή.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας είναι πολύ αποτελεσματική και τα ποσοστά υποτροπών είναι πολύ χαμηλά. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι για να αποφευχθεί η πιθανότητα υποτροπής πρέπει να γίνει εκτενής απελευθέρωση του νεύρου στην πορεία του κατά μήκος του έσω χείλους του αγκώνα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να παραμένει παγίδευση του νεύρου σε σημείο που δεν ελέγχθηκε χειρουργικά και να επιμείνουν τα συμπτώματα.